Scrypta - обучение и преводи на всички езици

Mon, 01/27/2014 - 13:55 -- scrypta

Ние постоянно се развиваме и държим винаги да сме в крак с новото в динамичния ни живот. Ето затова стартирахме най-новото си начинание – SCRYPTA ONLINE. Онлайн обучението, предмет на Вашето внимание, е грижовно разработена програма, целяща покриване на нуждите от езиково обучение, без да се налага да напускате дома си или работното си място. Онлайн уроците са винаги на Ваше разположение, като Ви помагат да усвоите ценни за езика граматически и лексикални правила, а видео и аудио уроците онагледяват материала. Нямате време да посещавате курс, а Ви трябват познания по езика – заповядайте в Скрипта онлайн! Ние ще се погрижим да усвоите знания по най-лесния и удобен начин, без да се налага да напускате дома си. .

Undefined

Последни новини

16 Sep, 2020 - 10:17 AM

НЕМСКИ ЕЗИК в Scrypta Plovdiv

02 Sep, 2020 - 1:45 PM

Успешна да е новата учебна година за всички наши ученици, кандидат-студенти и студенти!